Privacy

PRIVACYVERKLARING Dit is een privacyverklaring van Sport Academy Sellak, gevestigd aan de Bergsmastraat 11-G, 2152 CV te Nieuw-Vennep, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34286072. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u: − als er een lidmaatschap wordt aangevraagd online en/of papieren inschrijfformulier; − als het lid zich inschrijft voor een wedstrijd en/of evenement/activiteit; − als het lid onze website bezoekt; − als het lid een wijziging doorgeeft; − als het lid contact met ons opneemt (bijv. via e-mail of telefoon); − als het lid incheckt voor een les; en/of − als het lid de Sport Academy Sellak App gebruikt. 2. WELKE (PERSOONS)GEGEVENS VERZAMELEN WIJ: − Voor- en achternaam, adres, emailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht en bankgegevens; − Lidmaatschapsnummer; en/of − Eventuele gezondheidsmeldingen die door het lid zelf zijn doorgegeven; Wij kunnen deze gegevens gebruiken om: − de lidmaatschapsovereenkomst uitvoeren; − (doorgegeven) wijzigingen in het lidmaatschap te verwerken; − versturen van digitale berichten, waaronder nieuwsberichten; − e-mails te versturen vanuit onze ledenadministratie; − registratie van deelname aan lessen (inchecken via tablet bij de balie); − optimalisatie van de website, Facebook en Instagram pagina’s; en/of − verbetering van onze (digitale) dienstverlening. 4. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR U kunt contact opnemen met ons via info@sportacademysellak.nl of administratie@sportacademysellak.nl voor: − meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken; − vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; − inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; − correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens; − bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sport Academy Sellak. 5. GEBRUIK VAN FOTO EN VIDEO/FILM Wij kunnen foto’s en video/film van deelnemers aan trainingen/activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website/Facebook/Instagram, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 4). 6. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. 7. DERDEN − Grib Leisure IT Innovations B.V.: ledenadministratie en het gebruik van de Sport Academy Sellak app 8. BEWAREN VAN UW GEGEVENS Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. 9. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen op onze website.